De Wichelroede

Tevredenheidspeilingen

Beste ouders/verzorgers,

Een aantal weken gelden zijn de tevredenheidspeilingen afgenomen bij ouders en leerlingen van de Wichelroede. Het resultaat hiervan vindt u bij downloads in de rechterkolom of klik op deze links:

Downloads

Tekencursus

Workshop De Nieuwe Vincent in de Bibliotheek Midden-Brabant
TILBURG – De Bibliotheek Midden-Brabant, Vincents Tekenlokaal en Kunstpodium T gaan in de bibliotheken van Berkel-Enschot tot Udenhout op zoek naar creatief talent. Jongeren van 9 tot en met 14 jaar krijgen schilderles in de bibliotheekvestigingen. Zijn ze tevreden over hun werk? Dan kunnen ze dit inzenden voor De Nieuwe Vincent. Zo dingen ze mee naar een plek in de serie masterclasses voor Brabants teken- en schildertalent.

Beeldend kunstenaar en docent Janita Vroomen verzorgt de workshops. Uitgangspunt voor de workshops zijn citaten van Vincent van Gogh en een mooi lesboekje. De workshop begint met een uitleg over kunstenaars. Wat is het om kunstenaar te zijn, wanneer ben je dat en hoe was dat voor Van Gogh? In Brabant zijn verschillende plekken belangrijk geweest voor Van Gogh. Ook daarover wordt iets verteld. Na twee kleinere tekenopdrachten wordt met verf een ‘meesterproef’ gemaakt, een werk waarin de deelnemers laten zien wat ze geleerd hebben. Het eindresultaat is steeds een verrassend werk met Vincent van Gogh als inspiratie.
De workshop in de Bibliotheek Udenhout vindt plaats op woensdag 3 juni van 15.00 tot 17.00 uur. Naast deze workshop vinden ook workshops plaats in de bibliotheken van Berkel-Enschot, Goirle, Hilvarenbeek, Kaatsheuvel, Oisterwijk, Tilburg Centrum, Tilburg Heyhoef, Tilburg Wagnerplein en Waalwijk. Let op, die in Hilvarenbeek is al vol! Meer informatie is te vinden op de websites www.bibliotheekmb.nl en www.denieuwevincent.nl. Aanmelden kan door een mail te sturen naar vangogh@bibliotheekmb.nl.

De Nieuwe Vincent is een gezamenlijk initiatief van Vincents Tekenlokaal en Kunstpodium T en in 2013 van start gegaan. De basis van het initiatief ligt in de verbinding tussen het Leerling/Meester project van Kunstpodium T en de plek waar de jonge Vincent van Gogh zijn eerste tekenles kreeg: Vincents Tekenlokaal.

Nieuws vanuit de MR

Gezocht: Nieuw MR-lid!!!!

In het nieuwe schooljaar ontstaat er in de medezeggenschapsraad (MR) van onze school een plaats voor een nieuw ouderlid. De MR is op zoek naar een gemotiveerde ouder die zich beschikbaar wil stellen voor deze vacature.

Wat doet de MR?

De MR denkt en beslist mee over schoolzaken en levert een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school.

Over sommige onderwerpen adviseert de MR de directie en er zijn ook zaken waarin de MR een zwaardere stem heeft via zijn instemmingsrecht. Deze rechten zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen en het Reglement MR.

Om haar taken taken goed uit te kunnen voeren vergadert de MR ongeveer 8x per schooljaar. Deze vergaderingen gaan over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, de organisatie van de tussenschoolse opvang (TSO) en/of buitenschoolse opvang (BSO) of de wijze waarop ouders meehelpen op school. Ook worden tijdens deze vergaderingen de laatste ontwikkelingen op schoolniveau en op bovenschools niveau (Tangent) besproken.

Lijkt het je wat om de MR de komende 4 jaar te komen versterken?

Stuur dan een mail voor 1 juni 2015 naar Noortje Kuipers, noortje.kuipers@bs-dewichelroede.nl

Stel jezelf kort voor en geef ook je motivatie aan. Als de inschrijving is gesloten krijgen alle ouders, indien meerdere personen zich verkiesbaar hebben gesteld, de mogelijkheid hun stem uit te brengen op de kandidaten. Mocht het zo zijn dat slechts één persoon zich verkiesbaar heeft gesteld, dan wordt deze persoon automatisch het nieuwe MR-lid.

Wil je inhoudelijk meer weten, voordat je besluit je kandidaat te stellen? Bel dan met ouderlid Petra Brekelmans 013-4681898. Meer informatie is ook te vinden op www.dewichelroede.com

Regenboogrun

Wat een gigantisch succes; de eerste Regenboogrun van Basisschool de Wichelroede! Kinderen hebben allereerst ontzettend hun best gedaan om veel geld op te halen voor Mariëtte’s child care. Tijdens de sponsorloop, al was het best fris, hebben de kinderen hun best gedaan om zo veel mogelijk rondjes te rennen. Knap hoor jongens!!

De moeder van Mariëtte, Marjo van Dijk, was ook onder de toeschouwers. Zij nam na de run een cheque van € 4029,88 in ontvangst!! Wat een bedrag jongens! Daar kan Mariëtte in Ghana een hoop kinderen mee helpen.

Alle ouders die de handjes uit de mouwen hebben gestoken tijdens de run en die langs de route hebben aangemoedigd: DANK U WEL!! Ook willen we bij deze alle sponsoren bedanken voor de gulle gift. Maar een bijzonder woordje van dank aan Ilse Oomen. Stagiaire op basisschool de Wichelroede en organisator van deze Regenboogrun. Complimenten Ilse, een puike prestatie!!

Voor meer foto’s van de Regenboogrun

DSC_7372

Project X

Beste ouders/verzorgers,

Komende maandag 2 maart starten wij met de gehele school met Project X. Dit project zal de hele maand maart duren.

In het Wichelroedejournaal heeft u kunnen lezen wat het project inhoudt. Tijdens het project bent u van harte welkom om naar de vorderingen te komen kijken. Hiervoor hebben wij een aantal vaste inloopmomenten. Deze momenten zullen wekelijks plaatsvinden op vrijdag op de onderbouw van 8:30 tot 9:30 uur en op de bovenbouw van 11:30 tot 12:30 uur.
Per klas kan het voorkomen dat er naast deze vrijdagen ook andere inloopmomenten zijn. De groepsleerkracht zal u hiervan op de hoogte stellen per mail.

Op de website kunt u ons ook volgen: zie hier rechts in de kolom.
Leerkrachten en leerlingen zullen hierop regelmatig berichten plaatsen.