De Wichelroede

Nieuws vanuit de MR

Gezocht: Nieuw MR-lid!!!!

In het nieuwe schooljaar ontstaat er in de medezeggenschapsraad (MR) van onze school een plaats voor een nieuw ouderlid. De MR is op zoek naar een gemotiveerde ouder die zich beschikbaar wil stellen voor deze vacature.

Wat doet de MR?

De MR denkt en beslist mee over schoolzaken en levert een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school.

Over sommige onderwerpen adviseert de MR de directie en er zijn ook zaken waarin de MR een zwaardere stem heeft via zijn instemmingsrecht. Deze rechten zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen en het Reglement MR.

Om haar taken taken goed uit te kunnen voeren vergadert de MR ongeveer 8x per schooljaar. Deze vergaderingen gaan over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, de organisatie van de tussenschoolse opvang (TSO) en/of buitenschoolse opvang (BSO) of de wijze waarop ouders meehelpen op school. Ook worden tijdens deze vergaderingen de laatste ontwikkelingen op schoolniveau en op bovenschools niveau (Tangent) besproken.

Lijkt het je wat om de MR de komende 4 jaar te komen versterken?

Stuur dan een mail voor 1 juni 2015 naar Noortje Kuipers, noortje.kuipers@bs-dewichelroede.nl

Stel jezelf kort voor en geef ook je motivatie aan. Als de inschrijving is gesloten krijgen alle ouders, indien meerdere personen zich verkiesbaar hebben gesteld, de mogelijkheid hun stem uit te brengen op de kandidaten. Mocht het zo zijn dat slechts één persoon zich verkiesbaar heeft gesteld, dan wordt deze persoon automatisch het nieuwe MR-lid.

Wil je inhoudelijk meer weten, voordat je besluit je kandidaat te stellen? Bel dan met ouderlid Petra Brekelmans 013-4681898. Meer informatie is ook te vinden op www.dewichelroede.com

Regenboogrun

Wat een gigantisch succes; de eerste Regenboogrun van Basisschool de Wichelroede! Kinderen hebben allereerst ontzettend hun best gedaan om veel geld op te halen voor Mariëtte’s child care. Tijdens de sponsorloop, al was het best fris, hebben de kinderen hun best gedaan om zo veel mogelijk rondjes te rennen. Knap hoor jongens!!

De moeder van Mariëtte, Marjo van Dijk, was ook onder de toeschouwers. Zij nam na de run een cheque van € 4029,88 in ontvangst!! Wat een bedrag jongens! Daar kan Mariëtte in Ghana een hoop kinderen mee helpen.

Alle ouders die de handjes uit de mouwen hebben gestoken tijdens de run en die langs de route hebben aangemoedigd: DANK U WEL!! Ook willen we bij deze alle sponsoren bedanken voor de gulle gift. Maar een bijzonder woordje van dank aan Ilse Oomen. Stagiaire op basisschool de Wichelroede en organisator van deze Regenboogrun. Complimenten Ilse, een puike prestatie!!

Voor meer foto’s van de Regenboogrun

DSC_7372

Project X

Beste ouders/verzorgers,

Komende maandag 2 maart starten wij met de gehele school met Project X. Dit project zal de hele maand maart duren.

In het Wichelroedejournaal heeft u kunnen lezen wat het project inhoudt. Tijdens het project bent u van harte welkom om naar de vorderingen te komen kijken. Hiervoor hebben wij een aantal vaste inloopmomenten. Deze momenten zullen wekelijks plaatsvinden op vrijdag op de onderbouw van 8:30 tot 9:30 uur en op de bovenbouw van 11:30 tot 12:30 uur.
Per klas kan het voorkomen dat er naast deze vrijdagen ook andere inloopmomenten zijn. De groepsleerkracht zal u hiervan op de hoogte stellen per mail.

Op de website kunt u ons ook volgen: zie hier rechts in de kolom.
Leerkrachten en leerlingen zullen hierop regelmatig berichten plaatsen.

Open dag/avond

Beste ouder(s), verzorger(s),

Uw kind wordt binnenkort vier jaar en u gaat een school voor hem/haar kiezen.
In Udenhout heeft u als ouder de keuze uit drie basisscholen. Om u bij uw keuze te helpen is er op elke school een open dag en/of informatieavond. Dit geeft u een beeld van hoe wij werken. Uiteraard krijgt u dan ook de gelegenheid om uw vragen te stellen.

Tijdens de open dag krijgt u, samen met uw kind(eren), de mogelijkheid om in de school rond te lopen op het moment dat ook de leerlingen aanwezig zijn. Hierdoor krijgt u een reële indruk van hoe een schooldag er uitziet. De data vindt u onderaan dit bericht.

Mocht u daarna nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met de school.
We hopen u te mogen verwelkomen op onze school.

Met vriendelijke groet,

Annelieke van Geffen, basisschool De Wichelroede

Donderdag 12 maart open avond van 20:00 uur tot 21:30 uur.

Donderdag 19 maart open dag van 9:00 uur tot 14:30 uur.

 

Oudijzeractie zaterdag 14 maart

Leg uw oude metalen vanaf 9.00 uur langs de weg. U kunt ook metalen brengen, tussen 9.00 en 12.30 uur achter de kiosk op het Tongerloplein. Heeft u veel oude metalen of woont u in het buitengebied? Bel dan: 0653151775

U kunt meegeven: zink, koper, oud ijzer, fietsen, wasmachines, fornuizen e.d.
U kunt NIET meegeven: koelkasten, vriezers en autobanden

De opbrengst komt ten goede aan de kinderen!

Met vriendelijke groet,

De ouderraad
Basisschool de Wichelroede

Groep 4: Juf Marianne een echte ster

Voor haar verjaardag heeft sterrenjuf Marianne een ECHTE ster gekregen! Daar is deze sterrenjuf natuurlijk helemaal van in de wolken! Een verjaardag om nooit meer te vergeten! Bij de ster hoort een persoonlijke sterrenpagina:

HTTPS://stars.osr.org/sterrenjufmarianne

(null)

Informatiecarrousel

Vanavond zijn ongeveer 40 ouders aanwezig geweest bij onze Informatiecarrousel. Een erg informatieve, maar ook gezellige avond. Ouders zijn deze avond meer te weten gekomen over gedrag, de nieuwe Citocijfers, project X, prikkelverwerking, hoogbegaafdheid en de vierde kleutergroep.

Ouders, bedankt voor jullie aanwezigheid!!

(null)

(null)