De Wichelroede

Afscheid Annelieke

Vandaag hebben alle kinderen op de onderbouw afscheid genomen van Annelieke en Annelieke van de kinderen. Ze hebben allemaal een heerlijk ijsje gekregen. Als dank hadden alle kinderen een vlaggetje gemaakt en een dansje voorbereid op het liedje chocolade! Hmmm….

Bedankavond

Leuk dat jullie in grote getalen zijn gekomen. Wij hebben jullie allemaal hartelijk kunnen bedanken!! Allen die niet aanwezig konden zijn: BEDANKT!!!

Summer ’s cool

Beste coole kinderen en ouder(s)/verzorger(s),

U heeft het mogelijk al eerder gelezen of gehoord en bij de kinderen is het inmiddels ook bekend, maar we willen u nogmaals laten weten dat de Summer ’s cool dit jaar niet doorgaat.
Er zijn op dit moment ontwikkelingen gaande betreffende de plannen rondom de twee IKC’s in Udenhout, die prioriteit behoeven.
Hopelijk kunnen we volgend jaar wel weer de deuren van de Summer ’s cool voor uw kinderen openen!

Zomerse groetjes,

De Summer ’s cool werkgroep

Schoolvakanties 2017-2018

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2017-2018

Let op:

De komende maanden zal bekend worden gemaakt op welke dagen de kinderen ook vrij zijn in verband met studiedagen voor het team. Deze dagen zijn nu nog niet bekend.

De volgende vakanties en vrije dagen zijn vastgesteld:

Studiedag Team                              05-10-2017
Herfstvakantie                                 16-10-2017         t/m        20-10-2017
Kerstvakantie                                   25-12-2017         t/m        05-01-2018
Carnavalsvakantie                          12-02-2018         t/m        16-02-2018
Goede vrijdag                                   30-03-2018
2e paasdag                                         02-04-2018
Meivakantie                                      23-04-2018         t/m        04-05-2018
Hemelvaart (en dag erna)            10-05-2018         en           11-05-2018
2e Pinksterdag                                  21-05-2018
Zomervakantie                                09-07-2018         t/m        17-08-2018

5 oktober: dag van de leerkracht is Tangent-studiedag
27 april, Koningsdag valt in de meivakantie
20 april, Koningsspelen
5 mei valt op zaterdag

Taartenwinkel groot succes

Vanmorgen om 10 uur kwamen de eerste klanten al bij de bovenbouw aan de deur om een van de vele mooie en lekkere baksels van de kinderen te kopen. Overheerlijke cakes en prachtige taarten stonden uitgestald. Ook de kinderen van de onderbouw kwamen een kijkje nemen én iets lekkers kopen. Dat werd opgesmuld in de klassen.Wat een succes; alle mensen blij met iets lekkers en het mooie bedrag van €710 komt geheel ten goede aan de kinderen van de Wichelroede.

Met dank aan alle bakkertjes, ouders en ouderverenigingleden!


Opening IKC de Krijtenmolen

Op 27 januari heeft wethouder en oud-bewoner van Udenhout Hans Kokke samen met enkele kinderen de nieuwe naam van het eerste Integraal KindCentrum in Udenhout onthuld.In het Kindcentrum in de Goudsbloem werken basisschool De Wichelroede van Tangent samen met peuterspeelzaal Duimelotje, buitenschoolse opvang Hocos Pocus en kinderdagverblijf Bonbini van Kinderopvang Humanitas. Beide instellingen werken vanuit hetzelfde gemeenschappelijk kader: meervoudige intelligentie. Samen willen ze op zoek naar de talenten van de kinderen en die talenten verder ontwikkelen. Doorgaande leerlijnen en afstemming in het belang van het kind van 0 tot 13 jaar, van desgewenst 7.30 uur tot 18.30 uur, 52 weken in het jaar.

 Vanwaar de Krijtenmolen?

Al in de 14e eeuw stond er in Udenhout de Creijtenmolen.

Het woord ‘krijten’ is waarschijnlijk afkomstig van de bewerking tot meel en bloem, maar in het dorp wordt ook wel gezegd dat het witten van de molen ‘ krijten’ werd genoemd.

In de geschiedenisboeken duiken verschillende schrijfwijzen op en er is gekozen voor de spelling: Krijtenmolen. ‘ Krijten’ een knipoog naar het woord ‘krijtje’ (schoolbordkrijtje) dat lang een rol heeft gespeeld in het onderwijs.

Net als een molen, wil het IKC altijd in beweging zijn. De kinderen begeleiden om vooruit te komen.

De vier partijen die dagelijks met de kinderen werken in het centrum aan de Goudsbloem symboliseren de ‘vier wieken’: basisschool, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang.

In 1857 is de molen afgebroken en weer opgebouwd aan de andere kant van de Kreitenmolenstraat naast waar later de meelfabriek De Voorzorg komt. De familie Coppens zal altijd verbonden blijven aan de molen. 

In 1942 is de molen gesloopt.

Er zijn nog meer molens geweest in Udenhout. Alleen de peperbus in de Loonse Molenstraat staat er nog. De naam de Krijtenmolen verwijst naar de rijke traditie van molenaars in het dorp.

Aan de andere kant van het dorp (ten noorden van de Kreitenmolenstraat) wordt ook gewerkt aan de inrichting van een IKC. De drie basisscholen en de Kinderopvangorganisaties zijn in gesprek hoe de twee locaties worden ingericht. Voor elk kind een plek in het dorp!

Archief