Angeliek Vermeer

IKC

Beste Ouders van BS De Wichelroede,

De afgelopen periode is er duidelijkheid gekomen over het traject Onderwijs Udenhout, het ontwikkelen van twee IKC’s. De bestuurders hebben dit traject geformaliseerd en zijn samen tot een intentieovereenkomst gekomen. Uit deze overeenkomst is een opdracht gekomen, welke betrekking heeft op schooljaar 2017-2018.

Als directies van de drie scholen hebben we er bij de bestuurders op aangedrongen om een toelichting te geven op deze intentieovereenkomst en de daaruit vloeiende opdracht. Het traject heeft in onze ogen een andere koers gekregen dan tot nu toe door ons is gecommuniceerd.

In de praktijk houdt het in dat we dit jaar drie sporen gaan lopen die elkaar kunnen gaan versterken.

Spoor 1: samenwerking in Udenhout blijven zoeken door het vormen van netwerken en gezamenlijke bijeenkomsten.

Spoor 2: Door ontwikkelen van IKC Krijtenmolen door BS De Wichelroede en Humanitas.

Spoor 3: Onderzoek doen naar “informele Samenwerkingsschool” door BS de Achthoeven en OBS De Mussenacker.

Een en ander wordt toegelicht in de brief die hieronder gelinkt zit. Afgelopen week zijn alle teamleden van de drie scholen en de betreffende MR-en ingelicht over de huidige stand van zaken. De studiedag van woensdag 6 december staat voor een gedeelte in het teken van doorontwikkeling van de samenwerking Udenhoutse scholen.

Onderwijs Udenhout IKC ouders

Afscheid Annelieke

Vandaag hebben alle kinderen op de onderbouw afscheid genomen van Annelieke en Annelieke van de kinderen. Ze hebben allemaal een heerlijk ijsje gekregen. Als dank hadden alle kinderen een vlaggetje gemaakt en een dansje voorbereid op het liedje chocolade! Hmmm….

Bedankavond

Leuk dat jullie in grote getalen zijn gekomen. Wij hebben jullie allemaal hartelijk kunnen bedanken!! Allen die niet aanwezig konden zijn: BEDANKT!!!

Summer ’s cool

Beste coole kinderen en ouder(s)/verzorger(s),

U heeft het mogelijk al eerder gelezen of gehoord en bij de kinderen is het inmiddels ook bekend, maar we willen u nogmaals laten weten dat de Summer ’s cool dit jaar niet doorgaat.
Er zijn op dit moment ontwikkelingen gaande betreffende de plannen rondom de twee IKC’s in Udenhout, die prioriteit behoeven.
Hopelijk kunnen we volgend jaar wel weer de deuren van de Summer ’s cool voor uw kinderen openen!

Zomerse groetjes,

De Summer ’s cool werkgroep

Groep 8: Theater Puberbrein

Met groep 8 hebben we op de Mussenacker een voorstelling gehad over verslavingen. Drank, drugs, roken en gamen. Erg interessant en goed gedaan! Als vervolg op deze voorstelling is er maandag 19 juni een voorstelling voor ouders in het leerlandschap. Deze start om 19:30 uur. 

Archief