Contact met ouders vinden wij erg belangrijk, omdat we samen met de ouders de kinderen willen begeleiden in hun ontwikkeling. Dit gebeurt via direct contact met de leerkracht, maar u kunt ook uw stem laten gelden en meedenken middels de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad. Dit zijn twee organen binnen de school waarbij ouders en leerkrachten evenredig vertegenwoordigd zijn.

Onderstaande kopjes geven u hier meer informatie over:

Ouderraad

Medezeggenschapsraad