Directeur:

Henri van der Velden

Coördinatoren

Bregje Maas-Vos coördinator groep 1 t/m 3
Rik Veekens coördinator groep 4 t/m 8

Groepsleerkrachten

De verdeling van de leerkrachten voor het schooljaar 2017 – 2018 is als volgt:

Groep 1/2 A  Loes Verwijmeren en Margot van der Hamsvoort
Groep 1/2 B  Joke Nouwens en Renate Brands
Groep 1/2 C  Ingrid Damwijk
Groep 2/3     Iefke Miltenburg en Petra Dekkers
Groep 3        Jan-Willem Verhoeven

Groep 4        Nicole Schipper
Groep 5        Josje van Loon en Noortje Kuijpers
Groep 5/6    Marieke van Keulen en Yvonne van der Bruggen
Groep 6        Shanon Schellekens en Rian Noordijk
Groep 7        Rik Vekens
Groep 8        Angeliek Vermeer

 

Interne begeleiding

Martine Cools
Beatrijs Werkhoven

Extra ondersteuner / RT

Mirjam Verschuuren

Coördinatie Techniek

Cees Jongen
Rob van Vugt

Plusklas
Margot van der Hamsvoort

Vakleerkracht Muzikale vorming en dramatische expressie (druziek)

Vonne Schoonus (donderdag en vrijdag)

Huishoudelijke dienst

Antonette van Balkom
Fatima Mougdhir
Niels van Veggel
Cristina de Jong

Schoolassistenten

Anita Alpak
Jan Verschuuren

Stagiaires

Onze school biedt stageplaatsen aan studenten van de Pabo (Pedagogisch Academie Basis Onderwijs) en van het ROC. Het kan dus zijn dat uw zoon en/of dochter les krijgt van studenten. Zij geven alleen les onder toezicht en verantwoordelijkheid van onze eigen leerkrachten. De stagiaires worden begeleid door de Algemeen Praktijk Begeleiders: Bregje Maas-Vos.