Komende weken is onze site in onderhoud

Basisschool de Wichelroede werkt vanuit 2 locaties:

Locatie Goudsbloem: hier zitten op dit moment de groepen 1 t/m 3
Locatie Van Heeswijkstraat: hier zitten op dit moment de groepen 4 t/m 8

Binnen de Wichelroede werkt een enthousiast en gemêleerd team.

Onze schooltijden:

Maandag 8:30-10:15 10:30-12:00 12:00-12:45 12:45-14:45
Dinsdag 8:30-10:15 10:30-12:00 12:00-12:45 12:45-14:45
Woensdag 8:30-10:15 10:30-12:30
Donderdag 8:30-10:15 10:30-12:00 12:00-12:45 12:45-14:45
Vrijdag 8:30-10:15 10:30-12:30

De kinderen hebben om 10:15 uur fruitpauze. Om 12:00 eten de kinderen op maandag, dinsdag en donderdag in de klas bij de leerkracht. Om 12:15 uur mogen de kinderen lekker een half uur buiten spelen.

Onze school valt onder Stichting Tangent, palet van basisscholen en peuterspeelzalen. Tangent is een stichting voor primair onderwijs. Onder Tangent ressorteren 16 basisscholen en 3 peuterspeelzalen in Tilburg, Berkel-Enschot, Udenhout, Goirle en Gilze-Rijen. Tangent draagt met ongeveer 500 leerkrachten zorg voor onderwijs aan ongeveer 5000 basisschoolleerlingen en 120 peuters.

 

MI_Spectrum_WR

De uitgangspunten van ons onderwijs.

Basisschool de wichelroede is een aantal jaren geleden als een van de eerste scholen begonnen met het invoeren van techniek in de basisschool. Binnen enkele jaren heeft dit een vaste plaats veroverd binnen ons onderwijs. Een belangrijke oorzaak hiervan was dat techniek veel meer te bieden heeft dan je in eerste instantie zou verwachten.

10 jaar geleden kwamen we in aanraking met de visie van een Amerikaanse onderwijsprofessor Dhr. Gardner. Hij heeft een theorie ontwikkeld waarbij men ervan uitgaat dat mensen niet meer of minder intelligent zijn, maar op een andere manier intelligent zijn. Hij erkent in zijn theorie 8 verschillende intelligenties, vandaar de naam Meervoudige intelligentie. Mensen bezitten alle intelligenties, maar de ene is verder ontwikkeld dan de andere. In de intelligentiecirkel ziet u de 8 verschillende intelligenties benoemd staan. Juist deze theorie sluit perfect aan bij onze ideeën rondom techniek.

Met het gehele team hebben wij ons in deze theorie verdiept en dat heeft ertoe geleid dat men nu overal in onze school kenmerken van deze visie op onderwijs terug kunt vinden.

Pedagogisch Klimaat.

Het pedagogisch klimaat op onze school berust vooral op respect voor elkaar. Wanneer men ervan uitgaat dat iedereen op een andere manier intelligent is, dan is het niet nodig om verschillen tussen mensen te bekritiseren, maar juist om deze te waarderen. Op het moment dat je beseft dat we met z’n allen een geheel vormen waarbij de verschillen tussen mensen juist een meerwaarde zijn, ontstaat respect voor de ander. Wij proberen deze verschillen tussen kinderen vanaf groep 1 tot groep 8 te laten zien en te waarderen. Dit doen wij door middel van activiteiten als; Kind van de week; Het Zonnetje; Werken in het leerlandschap

Daarnaast bieden wij als school zoveel mogelijk rust en structuur. We hanteren door de gehele school dezelfde omgangsregels en zijn met z’n allen, ouder, leerlingen en leerkrachten verantwoordelijk voor de manier waarop wij met elkaar en met de materialen omgaan.

Daarnaast proberen we om van de school en zijn omgeving een zo uitdagend mogelijk leerlandschap te maken waardoor de kinderen zich thuis voelen en geprikkeld worden om te leren. We hebben er de laatste jaren ook hard aan gewerkt om binnen de beide gebouwen dezelfde binnenhuisstijl te hanteren. Ook in de klaslokalen zijn een aantal veranderingen doorgevoerd.

Didactisch handelen.

De grootste veranderingen binnen onze school hebben waarschijnlijk plaatsgevonden op het gebied van didactisch handelen. Vanuit de visie van Meervoudige intelligentie is langzaamaan onze huidige manier van lesgeven ontstaan. Wanneer je ervan uit gaat dat kinderen op meerdere manieren intelligent zijn, dan zul je als school ook moeten proberen om je leerstof op meerdere manieren aan te bieden. We maken hiervoor gebruik van verschillende didactische structuren. Dit zijn werkvormen waardoor de leerlingen actiever bij de leerstof betrokken zijn. We gebruiken de normale methodes, maar weten er wel een “eigen draai” aan te geven. Hierdoor blijven de doorgaande leerlijnen van groep 1 tot en met 8 gewaarborgd, maar krijgt ieder kind wel passend onderwijs.

Naast de techniek, werken kinderen bij ons op school ook in het leerlandschap. In en rondom het gebouw zijn verschillende hoeken, ateliers, werkplekken ontwikkeld waarin verschillende intelligenties centraal staan. Kinderen kunnen zo verschillende intelligenties verder ontwikkelen of juist anderen helpen bij hun ontwikkeling.

Wij zijn een basisschool met gewone lessen en gewone methodes, maar weten er wel iets speciaals van te maken.