Basisschool De Wichelroede is onderdeel van kindcentrum De Krijtenmolen

Binnen Kindcentrum De Krijtenmolen willen we tegemoetkomen aan de behoeften van kinderen en ouders uit Udenhout op het gebied van onderwijs, opvang en welzijn. We zijn ervan overtuigd dat we dit vanuit een kindcentrum kwalitatief beter en meer volledig kunnen doen dan vanaf ‘aparte eilandjes’.
Uit onderzoek en een gesprek met ouders, welzijnspartners, andere belanghebbenden en medewerkers zijn de volgende hoofdzaken boven komen drijven:

-Kinderen laten groeien in hun ik-zijn.
-Het vormgeven van educatief partnerschap met ouders.
-Het ontzorgen van ouders.
-Een passend ontwikkelconcept ontwikkelen en implementeren.

In de onderstaande afbeelding zie je de vier partijen van waaruit het kindcentrum oorspronkelijk is opgebouwd:

Momenteel zijn de volgende partijen in het kindcentrum gevestigd:

Basisschool De Wichelroede van Stichting Tangent
Kinderdagverblijf Bonbini van Kinderopvang Humankind
Peuteropvang Duimelotje van Kinderopvang Humankind
Buitenschoolse Opvang Hocus Pocus van Kinderopvang Humankind
GGD Consultatiebureau (op de bovenbouwlocatie, elke maandag geopend)
Factorium muzieklessen (huren op verschillende momenten in de week ruimtes op de bovenbouwlocatie)
SMW (schoolmaatschappelijk werk als onderdeel van ons ondersteuningsnetwerk)