Tussenschoolse opvang (overblijven)

Met ingang van het schooljaar 2012-2013 is een nieuw rooster van kracht, het zogenaamde continurooster. We gaan er van uit dat de kinderen drie maal per week overblijven, maar dat moet niet. De kinderen eten vanaf 12.00 uur in hun eigen klas met de leerkracht. Na het eten gaan de kinderen onder toezicht buiten spelen. Indien het regent, wordt er binnen voor een alternatief gezorgd. Om 12.45 uur beginnen de lessen weer.

De kosten van het overblijven zijn € 30,00 per leerling per jaar. Bij aanvang van het schooljaar ontvangt u een brief over de betaling. Een leerling die na 1 januari instroomt betaalt € 15,00 voor het eerste jaar. Wilt u dat uw kind altijd thuis komt eten, dan laat u dit bij de start van het schooljaar aan de leerkracht weten. U betaalt dan geen overblijfkosten. (Er zijn tussen de middag geen brigadiers die uw kind helpen oversteken.) Mocht uw kind incidenteel thuis eten, dan meldt u dit ‘s ochtends voor 8.30 uur telefonisch bij de leerkracht. De bijdrage voor het overblijven blijft dan € 30,00 per leerling per jaar.

Tussenschoolse opvang (overblijven)

Met ingang van het schooljaar 2012-2013 is een nieuw rooster van kracht, het zogenaamde continurooster. We gaan er van uit dat de kinderen drie maal per week overblijven, maar dat moet niet. De kinderen eten vanaf 12.00 uur in hun eigen klas met de leerkracht. Na het eten gaan de kinderen onder toezicht buiten spelen. Indien het regent, wordt er binnen voor een alternatief gezorgd. Om 12.45 uur beginnen de lessen weer.

De kosten van het overblijven zijn € 30,00 per leerling per jaar. Bij aanvang van het schooljaar ontvangt u een brief over de betaling. Een leerling die na 1 januari instroomt betaalt € 15,00 voor het eerste jaar. Wilt u dat uw kind altijd thuis komt eten, dan laat u dit bij de start van het schooljaar aan de leerkracht weten. U betaalt dan geen overblijfkosten. (Er zijn tussen de middag geen brigadiers die uw kind helpen oversteken.) Mocht uw kind incidenteel thuis eten, dan meldt u dit ‘s ochtends voor 8.30 uur telefonisch bij de leerkracht. De bijdrage voor het overblijven blijft dan € 30,00 per leerling per jaar.